Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
VYKO 78-OJI ETSI GENERALINĖ ASAMBLĖJA

Š. m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. vyko 78-oji Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinė Asamblėja. Asamblėjoje dalyvavo ir Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas, Organizacinio standartų skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Bielickas. Trečią kartą Generalinė Asamblėja organizuota nuotoliniu būdu, jos metu pristatyti nuo praėjusios Asamblėjos pasiekti organizacijos veiklos rezultatai, bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, narystės organizacijoje pasikeitimai, svarstyti intelektinės nuosavybės teisių klausimai, ETSI direktyvose esančias sąvokas pasiūlyta pakeisti lyčiai neutraliomis sąvokomis.

Prieš Generalinę Asamblėją, lapkričio 29 d., vyko nuotolinis nacionalinių standartizacijos organizacijų atstovų (ETSI narių) susitikimas, kuriame diskutuota apie ETSI tinklalapio įrankių funkcionalumą. Susirinkimo metu pasiūlyta patobulinti įrankius ETSI deliverables ir ETSI standartų perėmimo pranešimų sistemą.

Kita, 79-oji, ETSI generalinė asamblėja vyks 2022 m. kovo 29–30 d.

Parengė Linas Bielickas

VIEŠAJAI APKLAUSAI PATEIKTAS NACIONALINIO STANDARTO PROJEKTAS Pr LST 1179:2021 LIETUVOS VALSTYBĖS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTO VĖLIAVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

LST TK 21 „Tekstilė“ pritarė standarto projektui Pr LST 1179:2021 Lietuvos valstybės ir Respublikos Prezidento vėliavos. Techniniai reikalavimai, kuris nuo 2021 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. sausio 24 d. pateiktas viešajai apklausai. Informacija dėl šio nacionalinio standarto viešosios apklausos – Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje ir Lietuvos standartizacijos departamento biuletenyje.

Parengė Lina Jusienė

LST TK 36 APLINKOS APSAUGA PASIŪLĖ EKSPERTĘ Į DARBO GRUPĘ CEN/TC 467/WG 1 MITIGATION

Šių metų pradžioje  sudarytas Europos standartizacijos komiteto technikos komitetas CEN/TC 467 Climate change (liet. Klimato kaita) paskelbė formuojantis darbo grupę CEN/TC 467/WG 1 Mitigation (liet. Klimato kaitos švelninimas). LST TK 36 Aplinkos apsauga sekretoriui apie tai informavus LST TK 36 narius, buvo sulaukta siūlymo deleguoti Vilniaus universiteto įgaliotąją atstovę dr. Laurą Šukienę. LST TK 36 narių įgaliotieji atstovai balsų dauguma pritarė dr. L. Šukienės kandidatūrai į darbo grupę CEN/TC 467/WG 1 (LST TK 36 Aplinkos apsauga 2021 m. lapkričio 29 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-83).

CEN/TC 467 darbo programoje numatyta parengti Europos standartą Greenhouse gases: requirements and guidelines for the quantification of GHG emission reduction and removal enhancements from land agronomic management practices.

Parengė Linas Bielickas

Archyvas