Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų ir kitų leidinių platinimas

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų ir kitų leidinių platinimas

Lietuvos standartus ir kitus Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) parengtus dokumentus platina Standartų leidybos skyrius, jis taip pat teikia informaciją apie tarptautinius standartus bei kitus leidinius.

Standartai ir kiti leidiniai, teisės aktų nustatyta tvarka, žymimi autorių teisių apsaugos ženklu. Nuo 2014 m. spalio 31 d. visi Departamento platinami standartai ir kiti leidiniai kiekviename puslapyje žymimi vandenženkliu, kuriame nurodomi leidinio naudojimo reikalavimai ir jį įsigijęs fizinis arba juridinis asmuo. Popierinės standartų versijos nuo 2016 m. vasario 1 d. pradėtos papildomai ženklinti apsaugine holograma, ją klijuojant pirmojo puslapio dešiniajame viršutiniame kampe.

Bet koks Departamento standartų ir kitų leidinių ar jų kopijų panaudojimas be Departamento leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo numatytus atvejus). Už neteisėtą Departamento leidinių panaudojimą yra taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Lietuvos standartai ir kiti leidiniai platinami Departamento elektroninėje standartų parduotuvėje. Galima įsigyti popierinę dokumento versiją, neriboto skaitymo arba 24 val. skaitymo paslaugą.

Popierinė versija – klientui siunčiamas atspausdintas ir įrištas standartas.

Neriboto skaitymo paslauga – galimybė neribotai skaityti įsigytą standartą per savo paskyrą.

24 val. skaitymo paslauga – galimybė skaityti standartą 24 val. per savo paskyrą.

El. adresu platinimas@lsd.lt priimami užsakymai ne Departamento standartų fondo standartų ir kitų leidinių įsigijimui:

• Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) (neribotas skaitymas ir popierinė versija);

• Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) (neribotas skaitymas ir popierinė versija);

Užsisakydamas el. parduotuvėje, klientas įsipareigoja laikytis leidinio vandenženklyje ir Standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklėse nurodytų reikalavimų.

Informacija standartų ir kitų leidinių įsigijimo klausimais teikiama telefonu (8 5) 270 9341, mob. 8 659 93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val.

Daugiau informacijos apie standartų užsakymą – Elektroninės standartų parduotuvės naudotojo instrukcijoje.

 

 

Atgal Spausdinimo versija