Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : BIRŽELIO 5-OJI – PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA

Spausdinti puslapio vidurį

BIRŽELIO 5-OJI – PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
2021-06-04

Birželio 5-ąją, minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Jungtinių Tautų Organizacija skelbia pradedanti ekosistemų atkūrimo dešimtmetį. Ekosistemos degraduoja dėl klimato kaitos ir pražūtingų meteorologinių reiškinių.

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) siūlo pagalbą rengdama standartus, skirtus ekosistemoms atkurti. Norėdama išsaugoti esamą biologinę įvairovę, ISO 2020 metais sudarė technikos komitetą ISO/TC 331 "Biodiversity" (liet. "Biologinė įvairovė"), bendradarbiaujantį su Pasauline gamtos apsaugos organizacija (IUCN).

Stengiantis atkurti ekosistemas, reikia didelių finansinių išteklių. ISO, rengdama standartus, tikisi kuo efektyviau panaudoti finansinius resursus. Tarptautinis standartas ISO 14097 "Greenhouse gas management and related activities – Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change" parengtas siekiant apskaičiuoti aplinkos apsaugai skiriamų investicijų finansinę naudą. Organizacijos, taikydamos aplinkos apsaugos standartus, padeda įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus angl. The Sustainable Development Goals).

Pagal ISO pranešimą World Environment Day parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn