Lietuvos Standartizacijos departamentas - ES valstybių narių pranešimai

Spausdinti puslapio vidurį

ES valstybių narių pranešimai

Pranešimai apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus Europos Komisijai

 Vadovaudamosi 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija), Europos Sąjungos valstybės pateikia Europos Komisijai  kiekvieno techninio reglamento projektą. Nuo pranešimo apie projektą dienos, trijų mėnesių atidėjimo laikotarpiu, per kurį pranešanti valstybė narė negali priimti aktualaus techninio reglamento, suteikiama galimybė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išnagrinėti tekstą, apie kurį buvo pranešta, ir atitinkamai sureaguoti.

 Nuo 2004 m. gegužės 1 d. pranešimo apie Lietuvos techninių reglamentų projektus procedūra vykdoma pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 957 redakcija).

 Valstybės institucija, parengusi techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projektą, pateikia Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paštu irena.juskiene@lsd.lt šiuos dokumentus:

  • užpildytą notifikavimo formą (Adobe Reader) lietuvių kalba (paaiškinimai, kaip pildyti notifikavimo formą (Adobe Reader);
  • kiekvieno parengto techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projektą lietuvių kalba;
  • susijusių pagrindinių teisės aktų ar reglamentuojančių nuostatų tekstą lietuvių kalba (jeigu jis būtinas šio techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projekto poveikiui įvertinti).

 PASTABA. Į rengiamus projektus teisės aktų, reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų ES reikalavimų ir galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, įrašomas abipusio pripažinimo principas: "Kiekviena prekė gali būti be jokių apribojimų teikiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu tokia prekė teisėtai pagaminta ES valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje arba teisėtai importuota iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje".

 

ES valstybių narių pranešimai apie techninių reglamentų projektus

 Pranešimus apie Europos Sąjungos valstybių narių parengtus techninių reglamentų projektus bei jų pilnus tekstus galite rasti Europos Komisijos Techninių reglamentų informacinėje sistemoje (TRIS) lietuvių  kalba http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/lt/ .

 Jeigu norite gauti jus dominančio Europos Sąjungos valstybės narės techninio reglamento projekto tekstą lietuvių kalba, prašom rašyti elektroniniu paštu irena.juskiene@lsd.lt .

 Pastabas arba išsamią nuomonę dėl Europos Sąjungos valstybių narių techninių reglamentų projektų galite pateikti elektroniniu paštu irena.juskiene@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija