Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
TECHNIKOS KOMITETO ATSTOVĖ DELEGUOTA Į ISO/TC 34/SC 9 PLENARINĮ POSĖDĮ

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 51 Maisto analizė narė, UAB Sekargas Hamilton laboratorijos vadovė Rūta Bubulienė 2022 m. birželio 14–17 d. dalyvaus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 34/SC9 Microbiology (Mikrobiologija) plenariniame posėdyje, kuriame bus svarstoma technikos komiteto darbo programa, aptariamos naujos darbo temos maisto mikrobiologijos srityje.

Parengė Dalia Reginienė

ĮVYKO STANDARTIZACIJOS TARYBOS POSĖDIS

2022 m. gegužės 23 d. įvyko virtualus Standartizacijos tarybos posėdis. Pirmininkaujant Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonės 4.0 politikos skyriaus vedėjai Ilonai Golovačiovai, pristatyti planuojami Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto nuostatų pakeitimai, siūlymai dėl Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo pakeitimo. Apžvelgta Lietuvos standartizacijos departamento Vartotojų komisijos veikla ir planai, aptarta standartų turinio dalies panaudojimo mokslo reikmėms tvarka, pastatų projektavimo standartų (eurokodų) naujuose leidimuose numatytų saugos reikalavimų nacionalinių parinkčių nustatymas.

Posėdyje pranešimus skaitė, tarpusavyje diskutavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos LINPRA ir Lietuvos standartizacijos departamento atstovai.

Kitas Standartizacijos tarybos posėdis numatytas š. m. IV ketvirtį.

Parengė Ugnė Iljinienė

Archyvas