Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos ir priedai) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2020 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

4027

2920

2067

2359

1766

1

0,7

3

3

12,9

3897

-

2115

2555

1806

1

-

2,7

3

13,3

 

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2020 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2021 m.

I ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

1558

1485

7,1

3

1535

1486

8

3

Paaiškinimas

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis nežymiai keitėsi dėl darbuotojų kaitos ir jiems nustatytų pareiginės algos ir priedų dydžių.

Atgal Spausdinimo versija