Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos ir priedai) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2019 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Poskyrio vedėjas

Vyriausiasis specialistas

4009

2392

2140

1847

2145

1781

1625

1

1

1

2,8

3,5

1

14,6

4027

2560

-

2114

2347

 -

1861

1

0,6

-

3

3


12,7

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2019 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

 

1426

1382

 

9

3,2

 

1600

1478

7

3

 

 Paaiškinimas

2020 m. trečio ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 176 Eurų.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymas (2019-12-05 Nr. XIII-2608).

Atgal Spausdinimo versija