Lietuvos standartizacijos departamentas

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 31LT-03219 Vilnius.
Duomenys kaupiami i saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188640467
Tel. (8 5) 2709360, El. paštas lstboard@lsd.lt
Dabo laikas 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00


  Vertikalus kairėje
 • Apie Departamentą
 • Kokybės politika
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Bendradarbiavimas su įmonėmis, organizacijomis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
 • Vadovo darbotvarkė
 • Struktūra
 • Karjeros galimybės
 • Komisijos, tarybos
 • Technikos komisija
 • Vartotojų komisija
 • Standartizacijos taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos rizikos analizė
 • Informacijos apie asmenį surinkimas
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Kita informacija
 • Pranešimai apie korupciją
 • Paslaugos
 • Standartų platinimas
 • Standartų skaitykla
 • PPO užklausų tarnyba
 • Vieno langelio principu teikiamos paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Lietuvos paslaugų katalogas
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Viešieji pirkimai
 • Viešųjų pirkimų planai
 • Viešųjų pirkimų skelbimai
 • Viešųjų pirkimų ataskaitos
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Metinės veiklos ataskaitos
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Kontaktai žiniasklaidai
 • Apklausos
 • Rekomendacijos dėl nuorodų teikimo
 • Techninių reglamentų informacija
 • PPO narių pranešimai
 • ES valstybių narių pranešimai
 •   Horizontalus
 • Naujienos
 • ELEKTRONINĖ STANDARTŲ PARDUOTUVĖ / KATALOGAS
 • Terminų bazė
 • Standartų projektai komentarams
 • Standartizacija
 • Standartų projektai
 • Standartų rengimas
 • Vadovai ir kt. leidiniai
 • Darbo programa
 • Peržiūrimi originalieji standartai
 • Siūlymai dėl naujų temų
 • Leidinių nomenklatūra
 • Technikos komitetai
 • Lietuvos standartai ir patentai
 • Standartų rengėjams
 • Elektroninis komitetas (Livelink)
 • Formos
 • Biuletenis
 • Galiojančių Lietuvos standartų skaičius
 • Naujienų prenumerata
 • Naujienos
  NETEKOME ILGAMEČIO LST TK 36 APLINKOS APSAUGA PIRMININKO PROF. HABIL. DR. PRANO BALTRĖNO

  Š. m. sausio 14 d., eidamas 81-uosius metus, mirė ilgametis LST TK 36 Aplinkos apsauga pirmininkas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas. Profesorius buvo vienas iš oro užterštumo kontrolės ir mažinimo technologijų kūrimo Lietuvoje pradininkų. Prof. habil. dr. P. Baltrėnas savo profesine veikla reikšmingai prisidėjo ne tik mažinant oro taršą, bet ir plėtojant nacionalinę standartizaciją. 2010 m. Lietuvos standartizacijos departamentas profesorių apdovanojo garbės ženklu ,,Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“.

  Plačiau
  Patvirtinta 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programa

  Š. m. sausio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino 2021 m. darbo programą. Ją sudaro dvi dalys:

  1 dalis – Informacija apie rengiamus, peržiūrimus ir apie per praėjusius ir einamuosius metus išleistus nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;

  2 dalis – Informacija apie rengiamas perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų redakcijas lietuvių kalba.

  Su Darbo programa galima susipažinti http:/www.lsd.lt/Standartizacija/Darbo programa.

  Plačiau
  Išleistas pirmasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

  Išleistas pirmasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

  Biuletenyje skelbiama apie patvirtintą 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programą.

  Biuletenyje pateikiama informacija apie:

  • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus,
  • negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • prieigą prie standartų projektų tekstų;
  • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
  • pradėtą rengti nacionalinio Lietuvos standarto projektą;
  • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
  • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius. Plačiau
  Archyvas

  © Lietuvos standartizacijos departamentas, 2014.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.