Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : LST TK 51 „MAISTO ANALIZĖ“ PASIŪLĖ DELEGATUS Į ISO/TC 34/SC 9 IR CEN/TC 463 PLENARINIUS SUSIRINKIMUS

Spausdinti puslapio vidurį

LST TK 51 „MAISTO ANALIZĖ“ PASIŪLĖ DELEGATUS Į ISO/TC 34/SC 9 IR CEN/TC 463 PLENARINIUS SUSIRINKIMUS
2021-06-02

LST TK 51 „Maisto analizė“ nariai priėmė sprendimą (LST TK 51 „Maisto analizė“ 2021 m. gegužės 17 d. susirinkimo protokolas Nr. SS 38) siūlyti deleguoti Kauno technologijos universiteto Maisto instituto įgaliotąjį atstovą į 2021 m. birželio 8–11 d. vyksiantį ISO/TC 34/SC 9 „Mikrobiologija“ plenarinį susirinkimą ir UAB „Sekargas Hamilton“ įgaliotąjį atstovą į 2021 m. birželio 7 d. vyksiantį CEN/TC 463 „Maisto grandinės mikrobiologija“ plenarinį susirinkimą.

Parengė Dalia Reginienė

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn