Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALIOJO LIETUVOS STANDARTO STATINIO PROJEKTAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI PROJEKTĄ

Po periodinės peržiūros technikos komiteto LST TK 14 Projektavimo sistema sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai, perbraižant brėžinius C priede, ištaisant neatitikimus su kitais standartais, ir parengti standarto keitinį.

Su siūlymu dėl naujos darbo temos ir projekto tekstu galite susipažinti čia.

Pastabas dėl naujos darbo temos prašome siųsti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Ramunei Bielskienei, el. p. ramune.bielskiene@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9371, iki 2020 m. gruodžio 18 d.

 

Siūlymai rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus

 Šiuo metu pasiūlymų nėra.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOJO ISO TECHNIKOS KOMITETO ECOLOGICAL RESTORATION (EKOLOGIJOS ATKŪRIMAS) SUDARYMO

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) pateikė pasiūlymą Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) dėl naujojo technikos komiteto Ecological restoration (Ekologijos atkūrimas) sudarymo.

Naujasis technikos komitetas vykdytų visų rūšių ir dydžių ekologijos atkūrimo projektų standartizavimą, įskaitant valdymą, planavimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą ir ataskaitų teikimą. Siūlomo technikos komiteto veiklos sritis neapimtų pakomitečio ISO/TC 82/SC7 Mine closure and reclamation management veiklos srities.

Su pasiūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę dėl naujojo SAC pasiūlymo suinteresuotąsias šalis prašome pateikti iki 2020 m. gruodžio 9 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOJO ISO TECHNIKOS KOMITETO CONSUMER PRODUCT SAFETY MANAGEMENT (VARTOTOJAMS SKIRTŲ GAMINIŲ SAUGOS VADYBA) SUDARYMO

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) pateikė pasiūlymą Tarptautinei
standartizacijos organizacijai (ISO) dėl naujojo technikos komiteto Consumer Product Safety Management
(Vartotojams skirtų gaminių saugos vadyba) sudarymo.

Naujasis technikos komitetas vykdytų vartotojams skirtų gaminių saugos srities terminų, taikomų reikalavimų, principų, sistemų, bandymo metodų ir palaikymo įrankių, skirtų visoms susijusioms organizacijoms, standartizavimą, įskaitant rizikos įvertinimą, įspėjimus, skirtus vartotojams, ir atsekamumą, išmaniųjų valdymo technologijų saugumą, įspėjimo kontrolę, taip pat orientaciją į specifines vartotojų grupes.

Siūlomo technikos komiteto veiklos sritis neapimtų ISO/TC 176 Quality management and quality assurance, ISO/TC 262 Risk management, ISO/TC 292 Security and resilience, ISO/PC 311 Vulnerable consumers ir ISO/PC 329 Consumer incident investigation guideline veiklos sričių.

Su pasiūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę dėl naujojo SAC pasiūlymo suinteresuotąsias šalis prašome pateikti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.


Atgal Spausdinimo versija