Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : VYKO TARPTAUTINĖS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS NACIONALINIŲ KOMITETŲ SEKRETORIŲ FORUMAS

Spausdinti puslapio vidurį

VYKO TARPTAUTINĖS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS NACIONALINIŲ KOMITETŲ SEKRETORIŲ FORUMAS
2021-06-03

Šių metų gegužės mėnesį Organizacinio standartų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Gražienė, Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. International Electrotechnical Commission – IEC) Lietuvos nacionalinio komiteto sekretorė, dalyvavo virtualiame IEC nacionalinių komitetų sekretorių forume. Forumo metu buvo toliau svarstoma nauja IEC valdymo struktūra, pristatyta praeito virtualaus IEC nacionalinių komitetų sekretorių forumo, vykusio šių metų kovo 24 dieną, metu. Naują IEC valdymo struktūrą parengė IEC Valdymo darbo grupė (angl. IEC Governance Task Force), kuri nusakė pagrindinius numatomus naujosios IEC valdymo struktūros pokyčius. Nacionalinių komitetų sekretoriai buvo paraginti aktyviai juos aptarti.

 

Keičiant IEC valdymo struktūrą (didžiausias dėmesys kreipiamas į skaidrumą, įvairovę ir darbo efektyvumą) siekiama:

-      optimizuoti sprendimus priimančių organų struktūrą ir didinti jų atsakomybę;

-      stiprinti patariamuosius organus, apibrėžiant aiškius įgaliojimus ir efektyvius darbo procesus, ir jų tarpusavio sąveiką;

-      sujungti visas patariamąsias funkcijas į vieną;

-      apibrėžti aiškius, nuoseklius ir dokumentais pagrįstus sprendimų priėmimo būdus.

Parengė Laimutė Gražienė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn