Lietuvos Standartizacijos departamentas - Teisės aktai

Spausdinti puslapio vidurį

Teisės aktai
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Dėl Europos standartizacijos (2012 m. spalio 25 d., Nr. 1025/2012)
 • Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas

  Nauja įstatymo redakcija nuo 2020 m. lapkričio 1 d.:  Nr. XIII-3057, 2020-06-11.

LRV nutarimai

 • Nutarimas "Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo"

  Priėmimo data: 1999 m. gegužės 20 d. Nr. 617

  Nauja redakcija nuo 2016-11-01: Nr. 957, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29

Direktoriaus įsakymai

  • Įsakymas "Dėl Standartų ir kitų leidinių taikymo Lietuvos Respublikoje"

  Įsakymas nuo 2019 m. lapkričio 12 d., Nr. V-74, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-11

  • Įsakymas "Dėl lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo"

  Įsakymas nuo 2017 m. gruodžio 21 d., , 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20

  • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatų patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2019 m. lapkričio 16 d., Nr. V-79 (2020-10-30 įsakymo Nr. VE-92 redakcija)

  • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veiklos plano formos patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2018 m. kovo 20 d., Nr. V-24

  • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklių patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., Nr. V-68, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28

  • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2019 m. sausio 2 d., Nr. V-92, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2019 m. liepos 29 d.

  • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugų kainų metodikos patvirtinimo" (2018 m. vasario 2 d., Nr.V-15)

  Įsakymas nuo 2018 m. vasario 2 d., Nr. V-15

  • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių nuomenklatūros patvirtinimo" (2020 m. balandžio 20 d., Nr.VE-35)
  • Įsakymas "Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-89, 2019-10-28, paskelbta TAR, 2020-10-28, Nr. 22376

  • Įsakymas "Dėl Tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-87, 2019-10-28, paskelbta TAR, 2020-10-28, Nr. 22377

  • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-85


Atgal Spausdinimo versija